Definitioner

Strøm

Strømstyrken er udtryk for mængden af elektroner der passerer gennem en leder.
Strømstyrken har formeltegnet I, og måles i Ampere, A.

Spænding

Spændingsforskel er udtryk for en potentialeforskel mellem to punkter.
Spændingsforskellen har formeltegnet U og måles i Volt, V

Modstand

Er et udtryk for den modstand en belastning yder når den tilsluttes et spændingsfald
Modstand har formeltegner R og måles i Ohm, Ω (R).

Sammenhæng

Ohms lov:
Spænding, U = Strøm, I * Modstand ,R 

Det betyder at der vil ligge en spænding på 6V over en modstand  på 12Ω, der gennemløbes af en strøm på 0,5A

Effekt

Er et udtryk for energi pr. tidsenhed altså Joule pr. sekund
Effekten har formeltegnet P og måles i Watt (W)

Sammenhæng

Effektloven:
Effekten, P = Spændingen, U * Strømmen, I Det betyder at der vil afsættes en effekt på 3W i en modstand hvorover der ligger en spænding på 6V og som gennemløbes af en strøm 0,5A

Hjulet