Programmering

I Plc-introduktion nævnes, at en plc kan programmeres efter et styrekredsskema. Med visse tilpasninger bliver styrekredsskemaet til et Ladderdiagram (stigediagram).
Hver enkelt PLC fabrikat har deres egen programmeringssoftware. I disse softwarepakker kan man normalt vælge mellem flere sprog og Ladder vil som regel være en af mulighederne.
De efterfølgende koblinger vises plc-neutralt – altså uden valide plc-benævnelser på in- og udgange.

OG-funktion (AND)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Øvelse 1 - Selvhold

Formål: At kunne transformere et styrekredsskema til ladder-digram

Øvelse 1a:

Standardtegnemåde:

Alternativ tegnemåde:

De to styrekredsskemaers funktion er identiske. I skema 2 er sluttekontakterne blot flyttet i strømvejen.

Ved at dreje nøgleskemaet 90 ° mod uret fremkommer der næsten et ladderdiagram:

Oversæt ovenstående til ladder-diagram:

Vælg input- og outputadresser og indfør disse i felterne over symbolerne

Afprøv funktionen, virker dit selvhold? __________________________

Øvelse 1b:

Erstat brydefunktionen med en normaly open funktion.

Afprøv funktionen, virker dit selvhold? ________________________ 

Hvis man i et PLC program havde anvendt en Normaly Closed (NC) kontakt ville man ikke kunne afbryde anlægget, hvis ledningsforbindelsen til kontakten knækker ( afbrydes ). Aktiveringen af en NC kontakt i et PLC program kræver nemlig en input spænding.

Øvelse 2 - Boolske funktioner

Formål: Fremstilling af  forskellige kombinationer af OG, ELLER og IKKE-funktioner

Øvelse 2a:

Fremstil  viste funktion (vælg selv I/O):

Udfyld sandhedstabellen:

Øvelse 2b:

En udfyldt sandhedstabel har følgende udseende:

 

Skriv det boolske udtryk:________________________________________

Tegn kredsløbet både i ladder og logikdiagram

Indtast programmet i ladder og logik.

Øvelse 2c:

Et boolsk udtryk ser således ud:

Udfyld sandhedstabellen:

Programmer kredsløbet i ladder- og logikprogrammering.

Øvelse 2d:

Et boolsk udtryk ser således ud:

Udfyld sandhedstabellen:

Programmer kredsløbet i ladder- og logikprogrammering