Øvelse 1 - Første sekvensprogram

Formål: At opnå grundlæggende viden om sekventielle principper

Øvelse 1a:

Fremstilling af et basalt sekventielt kredsløb uden at anvende SR-funktioner.

Beskrivelse:
Ved tryk på start sættes udgang 1 og en on-delay timer startes (5sek).
Timerens udgang sætter udgang 2 som resetter udgang 1.
Ved tryk på stop resætter udgang 2.

Øvelse 1b:

Udbyg ovenstående således, at:
En timers udgang sætter udgang 3 som resætter udgang 2.
Ved tryk på stop resætter udgang 3.

Øvelse 1c:

Udbyg ovenstående således, at:
En timers udgang sætter udgang 3 som resætter udgang 2.
Ved tryk på stop resætter udgang 3.

Er der et mønster i ovenstående opgaver?

 

Øvelse 2 - Løbelys

Formål: At afprøve flere programmeringsmetoder samt at opleve dobbeltstartsproblematik.

Øvelse 2a:

Fremstil forrige øvelse ved hjælp af SR-funktioner (flip flop)

Øvelse 2b:

Udvid programmet så det styrer et løbelys med nedenstående tider:

Øvelse 2c:

Modificer sekvensen, så den ikke kan genstartes midt i en sekvens (der må ikke være to lys tændt ad gangen).

Øvelse 2d:

Dokumentér efter EN 60848.

Øvelse 3 - Struktur

Formål: At lære strukturering og dokumentation.

Øvelse 3a:

Modificer forrige opgave således, at hvert trin i stedet for at påvirke en udgang påvirker et memorybit. Efterfølgende indsættes et netværk for hver udgang. Memorybitene skal herefter påvirke de nødvendige udgange (Udgangs matrix). Dokumentationen (EN 60848) ajourføres for hver delopgave.

Øvelse 3b:

Modificer sekvensen (indsæt initialtrin), så den genstarter automatisk indtil stopknap (NC) påvirkes (sekvensen køres færdig).

Øvelse 3c:

Modificer sekvensen, således at et nødstop standser sekvensen. Sekvensen skal herefter resettes (kvittering efter nødstop), så initialtrinnet aktiveres. Herefter skal sekvensen kunne genstartes.

Øvelse 3d:

Lad nu OB1 kalde tre funktioner FC1 og FC2 og FC3. FC1 skal indeholde sekvensen, FC2 de nødvendige timere og FC3 indeholder udgangsmatrix.